İMEAK DTO'nun, Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikası ve Hedefleri ile ilgili olarak, Çevre Politikasının; çevre bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılır.

Odamız üyeleri ve çalışanları ile birlikte, çevre konularında eğitsel, kültürel ve sosyal anlamda araştırmalar ve çalışmalar yapılır. Sektörümüze ait Ulusal ve Uluslararası kurallar ve Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, deniz çevresinin korunması yönünde, çevreyle uyumlu teknolojiler, çevre dostu üretim ve ürünlerin kullanılması konusunda  Üyelerimizin web sitemiz ve Deniz Ticareti Dergisi vasıtasıyla bilgilendirilmesi sağlanır.

Uluslararası nitelik taşıyan deniz kirliliğinin ana nedenlerini bulabilmek ve çözümler sağlayabilmek için, ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla bilgi alış verişinde bulunulur ve işbirliği yapılır. Çevre ve deniz kirliliği ile ilgili toplantı, seminer, panel/sempozyum ve eğitimlere, Genel Sekreter ve/veya Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı'nın onayı ile Odamız bünyesinde destek ve katılım sağlanır. Bu konuyla ilgili dernek ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler gerçekleştirilir. "İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu" ile çevre konularında sözlü ya da yazılı olarak bilgi alış verişinde bulunulur.

İletişim Bilgileri

TEL :  0 212 – 252 01 30 / Dahili 318

İMEAK Deniz Ticaret Odası