​Türk Deniz Ticaret Filosu

DTO'nun Gemi ve Üye sicili programında, tutulan Türk Bayraklı gemilerle ilgili Liman Başkanlıkları ile  Seaweb  internet sitesinden indirilen Türk ve Türk armatörlerinin yabancı bayraklı gemi bilgilerini(gemi adı, limanı, tonajları, inşası, makinesi, klası, armatörü ve diğer teknik bilgilerinin)  sisteme tanımlamak. 

Sistemde mevcut gemilerin isim, armatör ve gemi tipi v.s. değişiklikleri liman başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen resmi evrakları dikkate alarak güncellemek. 

Ayrıca gemi bilgilerinin doğruluğunun tespitine ilişkin olarak gemi sahipleri tarafından WEB üzerinden http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/Gemi-Bilgi-Guncelleme.aspx doldurmak suretiyle güncelleme yapmak. 

Sisteme girilen gemiler sınıflandırılarak gemi tipleri dikkate alınarak tablolar oluşturmak,  yazılı veya sözlü olarak istenildiğinde üyelerimize, okullara, kamu kuruluşlarına ve diğer ilgili birimlere göndermek. 

Odamızca Kamu Kurum ve sivil toplam kuruluşlarıyla birlikte organize edilen seminer, toplantı ve çalıştaylarda Türk Deniz Filosu konusunda sunumlar hazırlamak. 

Kamu ve Özel Sektör İhaleleri   

Kamu ve özel sektörün denizyolu taşımaları için gemi arayışları ile ilgili ilanları, yazıları,  gemi tipleri, tonajları, yük cinsleri, taşınacak ülke v.s. bilgiler dikkate alınarak üyelerimize ivedi duyurmak. 

Yabancı Bayraklı Gemi Çalıştırma İzni

Devlet projelerinde (karayolu, köprü ve liman inşaatlarında) çalıştırılmak üzere projeleri olan kuruluşlarca yabancı bayraklı özel maksatlı gemi çalıştırılması izni ile ilgili talepleri UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilir ve Odamıza da yabancı bayraklı gemi izni verilip verilmemesi konusu sorulur. 

UDHBdan alınan yazıyı, ilgili meslek grubu üyelerine göndererek, söz konusu projede çalıştırılacak özelliklerde Türk Bayraklı deniz aracı olup olmadığı sorulur. 

Firmalardan alınan görüşlerde Türk Bayraklı deniz aracı var ise Bakanlığa firma ve gemi bilgileri gönderilir. UDHB 'da bizden alınan cevap doğrultusunda ilgili kurum veya Bakanlığa Türk Bayraklı deniz aracı olduğunu ve yabancı bayraklı gemi iznini veremeyeceğini bildirir. 

Projede sorumlu kurum ve/veya Bakanlık deniz aracı donatanı ile irtibata geçerek kiralamayı yapar veya deniz aracının yapılacak işe uygun olmadığını bildirir ve süreç tekrar başa döner. 

Firmalardan alınan görüşlerde Türk Bayraklı deniz aracı yok ise, bu husus UDHB'na ilgili projede çalışacak Türk Bayraklı gemi olmadığı  bildirilir ve Bakanlıkça yabancı bayraklı deniz aracının kabotajda belli tarihler arasında çalıştırılmasına izin verilir. 

Deniz Sektör Raporu

Yıllık Deniz Sektör Raporu'nun "Deniz Ticareti (Filo ve Yükler)bölümünü hazırlamak 

ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Alım Defter Onayları

ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Alım Defterleri Liman Başkanlığı'ndan yazılmış ve onaylanmış olarak Odamıza getirildiğinde, Gelirler Birimi tarafından firmanın/geminin borcuna bakılmasına ve taraflarınca onay verilmesine müteakip YAD ve üç suret imzalanarak yetkiliye teslim etmek. 

İstanbul Liman Başkanlığı  ve Odamızca onaylanan YAD suretlerinde yazılı olan gemi bilgileri ile Odamız sistemindeki gemi sicil bilgilerinin güncellenmelerini yapmak ve dosyalamak 

ÖTV'si İndirilmiş yakıt uygulamaları konusunda üyelerimizin sorun ve şikayetleri ile mevzuat hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde yazışmalar yapmak

 

 

 

 

 

 

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası