​​Gemi Acenteleri Birimi’nin Görevleri :​​

 • Kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarından Odamıza gelen gemi acenteliği, forwarder, lojistik  firmalarını ilgilendiren konularda duyurular ve yazışmalar yapmak.
 • Gemi acenteliği, forwarder, lojistik ve gümrük konularında Odamıza gelen mevzuat taslak ve değişiklikler ile ilgili çalışmalar yapmak, kurum ve kuruluşlardan görüş alarak YK Onayı doğrultusunda Odamız görüşlerini bildirmek.
 • Odamız üyesi gemi acenteleri, gemi brokerleri, lojistik, forwarder firmaları hakkında Odamıza gelen şikayetlerle ilgili yazışmaları yapmak, süreci takip ederek sonuçlandırmak.
 • Gemi acenteleri, lojistik, forwarder vb. meslek komite toplantılarına “teknik” bilgilendirme yapmak amacıyla katılmak, toplantı raporlarını yazmak ve havalesi yapılan kararların gereğini yaparak sonuçlandırmak.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2014/20 sayılı Genelgesi kapsamında Odamızda kurulan “Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Sözlü Beyan Sistemi” ile ilgili işleyişi yürütmek, devamlılığına ilişkin çalışmaları yürütmek.
 • Odamızca katılım sağlanan TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı, TOBB Ticaret ve Sanayi Şurası vb. organizasyonlar ile Bakanlıklar nezdinde gerçekleştirilen toplantılar için “Denizcilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu” hazırlamak ve DT/DU Genel Sekreter Yardımcılığı’na sunmak
 • Odamız Merkezi’nde “gemi acenteliği eğitimleri” ile “gemi acenteliği yenileme seminerleri” düzenlemek, Odamız şube ve temsilciliklerinde düzenlenen gemi acenteliği eğitim/seminerlerini takip, kontrol ve koordine etmek.
 • Odamız Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu ile birlikte “Gemi Acenteliği Eğitimi” kitabının revize edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 • Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu Toplantıları’nı düzenlemek, iştirak etmek, toplantı raporlarını yazmak ve alınan kararların gereğini yapmak.
 • Odamız Merkez, şube ve temsilciliklerinde düzenlenen gemi acenteliği eğitimi/yenileme seminerlerinin belli bir düzende yürütülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Yıllık Deniz Sektör Raporu’nun “Gemi Acenteleri, Lojistik, Denizcilik Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” bölümlerini hazırlamak
İMEAK Deniz Ticaret Odası