22.11.2018 , Sayi : 4412, Sirküler No : 690

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 

        Müdürlüğü’nün 16.11.2018 tarih ve E.85735 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği Taslağı”nın bir örneğinin ekte sunulduğu,

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün www.tmkt.gov.tr internet adresinde “Mevzuatlar” başlığı altında, “Taslaklar” bölümünde de yer alan sözkonusu Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 30 gün içinde gönderilmesini; ayrıca elektronik ortamda ahmet.hocaoglu@uab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesini, belirtilen süre içinde gönderilmediği takdirde görüşünüzün olumlu sayılacağı,

hususları belirtilmektedir.

 

İlgi yazı ve ekleri ilişikte sunulmakta olup, konuyla ilgili görüşlerinizin Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere, 03.12.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederiz.                                                                                                        

 

              Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                              

                                                                                                                            Saygılarımızla

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                          Cengiz ÖZKAN

                                                                                                              Genel Sekreter V.

EK: İlgi Yazı ve Ekleri (12 Sayfa Web’te)         

 

DAĞITIM

GEREĞİ:                                                                                BİLGİ:                                                                                        

- Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                                          -  İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                

- TAİS                                                                                                              

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- İlgili Meslek Grupları


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4412-690.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası