30.11.2018 , Sayi : 4505, Sirküler No : 704

           Sayın Üyemiz,

           İlgi: TOBB'nin 27.11.2018 tarih ve 17846 sayılı yazısı ile;

          İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığı'nın 06.11.2018 tarih ve 43143608-545.08.01 -2018/14517596 sayılı yazısından bahisle; ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin olarak aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

  • ABD'nin İran'a yönelik olarak evvelce hayata geçirmekle birlikte, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde kaldırdığı, enerji, gemi inşaatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık alanlarındaki yaptırımların 5 Kasım itibariyle yeniden yürürlüğe girmesine ilişkin olarak ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yapılan basın açıklaması, (Ek-1)
  • OFAC açıklamasında özetle, anılan kararla 700'ün üzerinde gerçek ve tüzel kişinin (deniz ve hava araçları dahil olmak üzere) yaptırıma tabi tutulduğu, söz konusu yaptırımların İran halkını değil İran rejimini hedef aldığı, bu çerçevede, tarım ürünleri, gıda, ilaç ve tıbbi cihazların İran'a satışını mümkün kılacak yetkilendirme ve istisnaların verilmeye devam edileceğinin belirtildiği,
  • Yaptırım kararıyla 50 İran bankası, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Hatları (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) ve İran Ulusal Petrol Nakliyat Şirketi (National Iranian Tanker Company) başta olmak üzere deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren önemli sayıda kurum ve şirket ile bunların araçları, İran Atom Enerji Örgütü ve İran'ın ulusal havayolu şirketi olan "İran Havayolları" (şirkete ait 67 uçak dahil) hakkında yaptırım kararı alındığının kaydedildiği,
  • Açıklamada, haklarında yaptırım kararı alınan gerçek ve tüzel kişilerin ABD'de ya da ABD'lilerin kontrolü veya zilyetliğinde bulunan varlıklarının ve bunlardaki hisselerinin dondurulduğu, ABD uyrukluların bu gerçek ve tüzel kişilerle iş yapmalarının yasaklandığı, yaptırıma tabi söz konusu gerçek ve tüzel kişilerle iş ilişkisine girenlerin haklarında dava açılabileceği ve yaptırımlara maruz kalabilecekleri ifade edildiği,
  • Bahsekonu kararla yaptırıma tabi tutulan gerçek ve tüzel kişilerin (deniz ve hava araçları dahil olmak üzere) tam listesine https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx adresinden ulaşılabileceği,

hususları belirtilmektedir.

       İlgi yazı Ek'i Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır.                                                                     

                                                                                                                       Saygılarımızla

                                                                                                            

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                       Genel Sekreter          

EK-1: İlgi Yazı Örneği (9 Sayfa - Web sayfasında)                                       

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                       BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                           - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                 - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- TAİS                                               

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Metin AK
Ünvan : Sektörel Araştırmalar Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (429)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4361_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası