4.12.2018 , Sayi : 4529, Sirküler No : 708

​Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün web sayfasında;

- Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki 5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 18 Kasım 1961 tarih ve 10961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan 08/05/2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelge ile 04/10/1991 tarih ve 1991/223 sayılı Genelge uyarınca emniyet ve gümrük hatlarının korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin bahse konu Yönetmeliğin 2 ile 10'uncu maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almaları zorunluluğu bulunduğu,

- Dış hatlara sefer yapan gemilere giriş çıkış senelik izin belgesi giriş kartı müracaatı yapmak isteyen firmaların başvuru yaparken

a) Vizeleme işlemleri; 2017-2018 yıllarında firmalara verilen yeni kartlar ve daha önce verilip vizeleme işlemi yapılmış olan kartların tamamının (işten çıkarılan personele ait kartlarda dahil) Bölge Müdürlüğümüze teslimini müteakip vizeleme işlemi yapılacak olup, ilgili firmanın eksik kart ibraz etmesi halinde başvuruları red edileceği,

b) Giriş Kartı başvurularının Karaköy Mülki İdare Amirliği'nden havale alındıktan sonra Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne yapılacağı, havale alınmayan dosyaların işleme alınmayacağı,

Başvuru evraklarının 03/12/2018 -28/12/2018 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği,
            01/01/2019 -31/01/2019 tarihleri arasında ise Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce vizeleme (bandrol) işleminin yapılacağı,

 bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                             

                                                                                                         Saygılarımızla,

 

                                                                                                         Murat TUNCER

                                                                                                         Genel Sekreter

DAHA ÖNCE KART BAŞVURUSU YAPMIŞ FİRMALAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
Yeni Kart İçin Gerekli Belgeler

FİRMA İÇİN:
*Faaliyet Belgesi( Yeni Tarihli)

 

 

PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 aylık)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* İkametgâh Belgesi (Geçerli Tarihli)
* 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Arka yüzüne TC ve Firma adıyla)
Vizeleme için Gerekli Belgeler
FİRMA İÇİN:
*Faaliyet Belgesi( Yeni Tarihli)
PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 aylık)

 

İLK DEFA KART BAŞVURUSU YAPACAK FİRMALAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
FİRMA İÇİN:
*Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet alanını gösterir kısım mutlaka olacaktır.)
*Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli)
*Vergi Levhası
*Vekâletname
*İmza Sirküleri
 
PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 Aylık)
*İkametgâh Belgesi aslı (Geçerli Tarihli)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*2 adet Vesikalık fotoğraf (Arka yüzüne TC ve Firma adıyla)

Gereği :                                                                        Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                                           - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                                    -İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.                      - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 11,29,32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Başkan ve Üyeleri

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4372_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası