5.12.2018 , Sayi : 4587, Sirküler No : 721

İlgi: TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.12.2018 tarih ve 18227 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

ABD tarafından İran'a yönelik tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının ülkemiz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı bilinmekle beraber, söz konusu yaptırımların sınır aşar nitelikte uygulandığı göz önünde tutularak, yaptırımların kapsamı hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesinin önemli olduğunun düşünüldüğü,

 

Bu bağlamda, bahse konu yaptırımlar konusunda TOBB ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde, 10 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 14:00'de TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda, Bilgilendirme Toplantısı düzenleneceği bildirilerek,

 

Söz konusu toplantının üyelerinize duyurularak, katılımcıların ekte ve TOBB web sitesinin (www.tobb.com.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkânları-Ülke Duyuruları-İran ve ABD” bölümünde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, 7 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB’a e-posta yoluyla (iran@tobb.ortr.tr) iletmelerinin temini, istenmektedir.

 

              Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.  

                                                                                                                          Saygılarımızla

                                                                        

 

 

                                                                                                                         Murat TUNCER

                                                                                                                         Genel Sekreter

EK: İlgi yazı ve eki (2 Sayfa – Web’te)                                                                                                                            

 

DAĞITIM:

GEREĞİ                                                                          BİLGİ                                                  

- Tüm Üyelerimiz (Web’te)                                              - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri   

- Türk Armatörler Birliği                                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları    

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                        - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                        

- TAİS

- T.D.İ. A.Ş.                                                                              

- GİSBİR                                                              

- GESAD                                                                     

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği                

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.       

- KOSTBİR                                                                  

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- BAU TÜRBAM

- Türkiye Denizcilik Federasyonu

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- Tüm Üyeler

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4587-721.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası