2.1.2019 , Sayi : 9, Sirküler No : 7

Sayın Üyemiz, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan,  "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Yönetmeliğe Odamız Web sayfasının "Mevzuat Duyuruları" Bölümünden ulaşılabilmektedir.

Bahse konu Yönetmelik; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.       

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Murat TUNCER

 

 

                                                                                                                       Genel Sekreter


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-7.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası